Veldedighet og miljøarbeid

 

Vi samarbeider med "A Reaching Hand" i Sør-Afrika, en ideell innsamlingsorganisasjon, som støtter en rekke samfunnsnyttige prosjekter i og rundt Cape Town.
"A Reaching Hand" støtter blant annet Abaphumeleli Orphanage, et barnehjem for foreldreløse og forlatte barn, Ebenizer Educare Center, en barnehage for enslige mødre i en av Cape Towns fattigste områder og Mama Lumka Centre, som tar seg av funksjonshemmede, syke og forlatte barn i et township utenfor Cape Town.

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

"Fair Tourism Trade ", FTT, er en ikke-kommersiell organisasjon i Sør-Afrika, som sertifiserer reiselivsnæringen ved å gi den et særskilt varemerke. Ved å velge å bo eller å bruke tjenestene til slike selskaper, kan du som reisende være sikker på at din reise støtter lokalsamfunnet og dets økonomi, rettferdige lønninger og arbeidsforhold, respekt for menneskerettigheter, fremmer kultur og bransjen arbeider etisk og viser hensyn til miljø. Vi benytter oss i størst mulig grad av disse hotellene og bedriftene.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi bidrar til Världsnaturfonden WWF for å hjelpe dem til å fortsette arbeidet med å bevare biologisk mangfold, redusere forurensning og unødvendig forbruk gjennom bærekraftig bruk av naturressurser.--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi støtter Mama Zebra sine prosjekter i Kenya, til fordel for Masaibarn i Masai Mara. "Talek Primary Day- and Boarding School" og "Nkosesia, Primary School", Lolita Hills. Les gjerne mer om Mama Zebra her.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"MDMK" (Masai Development mot kjønnslemlesting) ønsker med dette å takke for gaven fra (African Tours & Safaris) gitt til jentene i Masai Mara. Jeg reiser selv dit på lørdag for å se hvordan de har det. Man vil gjerne gjøre så mye for disse sårbare jentene, men tradisjon og levekår må først få lov til å utvikle seg i en positiv retning. Det kan ikke skje over natten, men bare ved at det finnes mennesker som ønsker å gi et positivt bidrag til redningssenteret for disse jentene. Takk for deres vennlige gave. Den går direkte og uavkortet til jentene. Les mer om MDmK sitt arbeid her..

Amicalement
Arielle Oster

 

 

 
  
Nysgjerrig på andre livsstil reise? Besøk våre søsterselskaper.